Adatvédelem
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

Az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. weboldalai, az azon feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, különösen ábrák, képek, táblázatok és szövegek, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ennek megfelelően azok bármilyen formában történő felhasználása, így publikációban, prezentációban való szerepeltetése, nyilvánosságra hozatala, sokszorosítása, másolása kizárólag az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

• Az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag figyelem felkeltési, információs célul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. felelősséget nem vállal.

• Az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. weboldalain megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért sem erkölcsi sem anyagi felelősséget nem vállal.

• Az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalain, és az ezeken megjelenő linkek által elérhető más oldalakon publikált, idegen nyelvből lefordított szövegekben esetlegesen előforduló fordítási hibákért, pontatlanságokért.

• Az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalai használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

• A weboldalon keresztül a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. részére eljuttatott bármely információ, ötlet az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. tulajdonába megy át, s azt szabadon felhasználhatja.

• Az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. részére bármely módon átadott magántermészetű adatokat, valamint a weboldal olvasása során akaratlanul átadott adatokat bizalmasan kezeljük, és azokat az Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. a szolgáltatásainak fejlesztésére, statisztikai célokra használja fel.

• Egyéni adatok egyéb célra (például vásárlás) csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra, e nélkül senki részére nem adjuk tovább.

• A birtokunkba került adatokról statisztikai célú összegzést készítünk, s csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hasznosítjuk látogatóink megismeréséhez.

• A www.ntk.hu látogatása során akaratlanul átadott információkat statisztikai feldolgozás után megsemmisítjük, egyedi módon tovább nem tároljuk.

A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. fenntartja a jogot, hogy az látogatók egyidejű tájékoztatása mellett a személyiségi jogokhoz kapcsolódó adatok és információk felhasználásával kapcsolatos álláspontját a jövőben megváltoztassa.


A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. adatkezelésre vonatkozó nyilvántartási azonosítói:

Internetes adatgyűjtés regisztráció útján (webshop): 01321-0004

Internetes adatgyűjtés regisztráció újtán (NTK elektronikus hírlevél): 01321-0005

Perfekt Zrt.

A Perfekt Zrt. bármely - a weboldalak használata során - tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Perfekt Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Perfekt Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Perfekt Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

* piackutatás, piaci elemzés,
* vevői szokások elemzése,
* látogatottsági statisztikák összeállítása,
* tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
* tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
* vevői reklamációk intézése,
* megrendelések intézése.

A Perfekt Zrt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Perfekt Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Perfekt Zrt. weboldalain feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ennek megfelelően azok bármilyen formában történő felhasználása, -így publikációban, prezentációban való szerepeltetése nyilvánosságra hozatala, sokszorosítása, másolása- kizárólag a Perfekt Zrt. kifejezett, erre vonatkozó engedélyével lehetséges.

A Perfekt Zrt. weboldalain megjelenő más oldalakra mutató linkekért, az azok által elérhető oldalak tartalmáért sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

A Perfekt Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalai használatból, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A weboldalon keresztül a Perfekt Zrt. részére eljuttatott bármely információ, ötlet a Perfekt Zrt. tulajdonába megy át és azt szabadon felhasználhatja.

A Perfekt Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Perfekt Zrt. adatkezelésre vonatkozó nyilvántartási azonosítói:

01593-0001
Adatkezelés megnevezése: kapcsolatfelvétel a Perfekt Szolgáltatásai iránt érdeklődőkkel

01593-0002
Adatkezelés megnevezése: kapcsolatfelvétel online hírlevélre regisztrálókkal

01593-0003
Adatkezelés megnevezése: kapcsolatfelvétel online vásárlókkal, webáruház
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008