Képzések

Bevezetés a digitális tábla használatába - akkreditált képzés 36+18 óra

Kedves Kollégák!

A Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola távoktatásos akkreditált továbbképzést szervez


A továbbképzés megnevezése: Bevezetés a digitális tábla használatába OKM-2/31/2008.

A továbbképzés alapítója: APERTUS Távoktatás-fejlesztési Módszertani Központ Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság

A továbbképzés összóraszáma, időtartama: 36 + 18 óra.

Az on-line kurzus hallgatása tértől és időtől független, a hallgatók úgy osztják be a tanulásra szánt időt, ahogy az nekik a legalkalmasabb. A három személyes találkozóra a kurzus indításakor meghatározott napokon kerül sor,

Részvételi díj: 30 000 Ft.

A továbbképzés célcsoportja: Gyakorló pedagógusok, képzők, oktatók
A képzés utáni lehetséges együttműködéseket figyelembe véve preferált, ha egy adott intézményből a tanári kar vagy annak egy kisebb csoportja (pl. ugyanannak a tudományterületnek a tanárai – szaktanár csoportok) egyszerre veszik igénybe a képzést.

A továbbképzés célja: A digitális tábla országos bevezetésének megkönnyítése, az eszköz elterjesztése, a felhasználók tájékoztatása a napi szintű használatához.

A továbbképzésen résztvevők megtanulhatják a tábla összeszerelését, beüzemelését.
A technikai alapok mellett mód
szertani segítséget nyújt az eszköz használatához a következő munkaformákkal: anyaggyűjtés, óratervezés, órák levezénylése, projektmunka, kollaboráció, csoportmunka.

A továbbképzés záró követelménye:
A hallgató által leadott óravázlatnak megfelelő próbatanítás, az eszköz hatékony használata, a tananyagban meghatározott pedagógiai módszerek megfelelő alkalmazása.
A záró ellenőrzéskor figyelembe vett szempontokat a módszertani anyagban átadott ismeretek részletesen meghatározzák.

A továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki.


A Jelentkezés feltétele: alapvető számítógépes és internetes ismeretek, működő Internet-kapcsolat és e-mail cím, digitális táblához való hozzáférés lehetősége.

Kérjük részvételi szándékát jelezze a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésesével.
A képzés időpontjáról, helyszínéről és egyéb tudnivalókról értesítjük a jelentkezőket.

Bevezetés az interaktív tábla használatába

Kedves Kollégák!

A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. és a Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola szakmai programokat szervez Bevezetés az interaktív tábla használatába címmel.

A képzésre olyan általános és középiskolai tanárokat várunk, akik alapszinten járatosak a számítógépek használatában.

A programok helyszíne: Nemzeti Tankönyvkiadó bemutatóterme, XIV. kerület, Szobránc utca 6-8.

Új tanfolyam indításához kérjük, jelentkezzen e-mailben a tanfolyamszervezőnél a katona.erzsebet@perfekt.hu címen! Megfelelő számú jelentkező esetén időpontegyeztetés után indítjuk el a kurzust.

Részvételi díj 15000 Ft + áfa.

Napjainkban az IKT-eszközök használatának előtérbe kerülésével változik a tanár szerepe, átrendeződik a tanulási-tanítási folyamat. Az IKT-eszközök, ezen belül is az interaktív tábla alkalmazása elősegíti a hagyományos frontális tanítás és az aktív számítógép-használat kombinálását, a motiváltság növelését, a személyre szabott, differenciát foglalkozások és a kooperatív tanulási technikák megvalósítását.

Ebben a tanítási szituációban a tanár egyre inkább közvetítő, az információk megszerzésében segítséget nyújtó, irányító és támogat személy, a diákok pedig passzív befogadóból aktív közreműködőkké válnak.

A „Bevezetés az interaktív tábla használatába” egy olyan gyakorlatorientált képzés, amelyben a tanárok egyrészt megismerkednek az interaktív táblák használatának alapjaival, másrészt képet kapnak arról, hogy a tanórákon milyen formában tudják felhasználni a táblákat.

E képzést követően lehetőség van a „Önálló tananyagok készítése interaktív táblára” című tanfolyamon való részvételre, ahol részletesen megismerkedhetnek a tananyagkészítés alapjaival, a multimédiás tartalmak (kép, hang, videó, animáció, szimuláció) készítésével és felhasználásával.

A képzést SMART BOARD típusú táblán tartjuk, ezért előnyt élveznek azok az érdeklődők, akik vagy még nem rendelkeznek táblával, vagy ilyen típusú táblával rendelkeznek. Azonban a megszerezhető ismeretek, tapasztalatok segíthetik más táblatípusok értő használatának elsajátítását. Mivel többféle egymástól eltérő táblatípus létezik, fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők az általános – minden táblára érvényes, és így a gyakorlatban nem releváns – ismeretek mellett konkrét, a saját tanóráikon azonnal használható gyakorlati jártasságra tegyenek szert.

A képzés időtartama 12 óra (2 alkalom).

A képzés időpontjai: 2 szombati napon 9 órától

A képzés tematikája:
Az IKT-eszközök az oktatásban
Az interaktív tábla felépítése
Az interaktív tábla üzembe helyezése
Csatlakoztatás a számítógéphez
A projektor beállítása, a tábla kalibrálása
Gyakorlás

Az interaktív tábla alapfunkciói
A számítógép vezérlése az interaktív tábla segítségével
Programok futtatása, kompatibilitás
Mire használhatjuk az interaktív táblát a tanórán
A tábla alapfunkcióinak (írás, rajzolás, törlés stb.) gyakorlása
Legfontosabb felhasználói programok használatának gyakorlása
Az interaktív tábla szoftvere – mint a tananyagszerkesztés eszköze
A szoftver legfontosabb tulajdonságainak bemutatása
A szoftverhez tartozó kiegészítések (könyvtárak, gyűjtemények) bemutatása
Előre elkészített oktatóanyagok felhasználása a tanórán
Saját oktatóanyagok elkészítésének elvei
A táblaszoftver használatának gyakorlása
Előre elkészített oktatóanyagok használatának gyakorlása

A továbbképzések indulásáról és egyéb a képzésekkel kapcsolatos információkról az alábbi elérhetőségeken értesülhetnek:

Katona Erzsébet
Továbbképzési referens
1143 Budapest
Szobránc utca 6-8.
Tel: 06 1 460 1867
Fax: 061 460 1816
Mobil: 30 486 6897
e-mail: katona.erzsebet@perfekt.hu
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008