Az interaktív tábla alkalmazása a tanórán

Az interaktív tábla alkalmazása a tanóránAz első lépésekHosszúvárakozás után az interaktív tábla végre megérkezett iskolájába. Már túl van a tábla forgalmazója vagy a Nemzeti Tankönyvkiadó által tartott alapképzésen. Ez elegendő volt arra, hogy felkeltse érdeklődését, felvillantsa, milyen új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt munkája hatékonyabbá tételéhez. Az új eszköz napi használata azonban még nagy kihívás elé állítja. Kezdetben valószínűleg csak írni fog rá, vagy képek vetítésére használja. Gyorsan felfedezi azonban az interaktivitásban rejlő vagy a tábla alapszoftvere által nyújtott előnyöket. Elmentheti az órán a táblára írt anyagot, különböző multimédia eszköz használhat, internet forrásokat építhet be munkájába. A továbbiakban megpróbálunk olyan ötletekkel szolgálni, amelyek segítenek továbblépésben.

Miért érdemes interaktív táblát használni?Az interaktív tábla kitűnő eszköz a tananyag életszerű és élményszerű bemutatására. Változatos forrásokat használhatunk a szóbeli magyarázat érthetővé tételéhez, szemléltetéséhez. Folyamatában mutathatunk be jelenségeket, elemezhetjük, mi történik egy tényező megváltoztatásával. Könnyedén váltogathatja a táblán látható információkat, nem kell felesleges időt tölteni írással, rajzolással. A diákok azonnal gyakorolhatják az elsajátított ismereteket. Az interaktív tábla élvezetesebbé teszi az órai munkát a tanár és a diák számára egyaránt. A felhasználható eszközök gazdagságával, változatosságával gyorsabban és könnyebben halad előre a tananyagban. Segítségére lesz a rávezető kérdések megfogalmazásában, és megindítja a gyerekek gondolkodását. Pergővé teszi a munkát, mivel minden szemléltetőanyag előre el van készítve, és mindössze egyetlen eszközt kell használnia. Az interaktív tábla nagy segítségére lesz a jól felépített óra megtervezésében. Egyetlen tankönyvoldal vagy fejezet köré csoportosíthatja az előre elkészített szemléltető anyagokat, háttér információkat. Ez megkönnyíti az órai munka kézbentartását.
Hosszabb szövegeket is másodpercek alatt cserélhet le, grafikonokat feliratozhat, színekkel kiemelhet fontos részeket vagy éppen elrejtheti azokat, hogy a megfelelő pillanatban irányítsa rájuk a figyelmet. A táblázatok, grafikonok, képek, animációk, videó klippek, térképek, internetes oldalak ébren tartják a diákok figyelmét, lendületet adnak a közös munkának. Az előzetesen elkészített anyagokat az órán megjegyzésekkel láthatja el, a képekre, animációkra, filmekre rajzolhat, és a kiegészítésekkel együtt elmentheti. Az előző órák anyagát egy pillanat alatt a táblára varázsolhatja, hogy átismételjék a korábban tanultakat, vagy hivatkozzon egy fontos információra. A tananyag kis diaképek formájában megjeleníthető a tábla oldalán, ami lehetővé teszi, szabadon mozogjon az anyagrészek között.

Foglaljuk össze az interaktív tábla által nyújtott legfontosabb előnyöket:

• A tanár és a diák nagyobb örömét leli a munkában
• Egyetlen eszközbe integrálható a számtalan korábban használt technika
• Nagy szabadságot enged a szemléltető anyagok felhasználásában, átalakításában
• Elmenthető, kinyomtatható a táblán végzett munka
• A számtalan szemléltető anyag lehetővé teszi az alkalmazkodást a diákok eltérő tanulási stratégiáihoz
• Kapcsolatot építhetünk ki az ábrák, grafikonok, animációk között, gyorsan lépkedhetünk előre-hátra az anyagrészekben.
• A prezentáció összeállítása a mondanivaló logikus átgondolását igényli, és ez az óravázlat folyamatos fejlesztését eredményezi.
• Az iskolai hálózat segítségével a diákok (és a szülők) számára otthon is hozzáférhetővé válnak a magyarázatok, mintapéldák, megértést segítő ábrák.

Hogyan tovább?Az interaktív tábla lehetőségeinek kiaknázása előzetes felkészülést igényel. Ez rövid távon nagyobb elfoglaltságot jelent Önnek. Ugyanakkor az elkészített anyagok újra és újra felhasználhatók. A prezentációs anyagok elkészítése segíti az órai magyarázat logikusabb felépítését. Mivel minden szemléltetőanyag gyorsan változtatható, lehetővé válik folyamatos bővítésük, fejlesztésük, aktualizálásuk. Nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy az interaktív tábla használatával ugrásszerűen javulni fog a diákok teljesítménye, de annyi bizonyos, hogy lelkesedéssel, nagyobb odafigyeléssel vesznek részt a munkában, aktívabbnak, együttműködőbbek lesznek.
Az interaktív tábla megjelenése nem jelenti azt, hogy fel kell hagynia a korábban jól bevált eszközeivel, módszerivel. Sőt nem kell nap mint nap, vagy a tanóra elejétől a végéig a táblát használnia. Néha elegendő a téma bevezetéséhez, vagy egy nehezebb anyagrész bemutatására, aztán folytatódhat a munka kiscsoportokban.

Az interaktív tábla alapszoftvere olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyekkel érdekes tanórát tarthat.
• Színek használata: a színek változatossága lehetővé teszi, hogy kiemeljen fontos részeket, összekapcsoljon hasonló, vagy elkülönítsen eltérő információkat (szöveget, adatot) vagy területeket (térkép, ábra).
• Megjegyzések, címkék hozzáfűzése: hatékonyan alkalmazható rávezető kérdések, felmerült új szempontok rögzítésére. A diákok újra és újra feliratozhatják a térképeket, ábrákat anélkül, hogy tönkretennék azokat.
• Videó klippek és hangfájlok lejátszása: látványossá teszi az órát, segíti a tananyag megértését. A filmek vetítés közben leállíthatók, beszélhetnek egy-egy jelenetről, értelmező feliratokkal láthatja el az állóképet.
• „Fogd és vidd”, azaz képe, szövegek mozgatása: lehetővé teszi, hogy a diákok csoportba rendezzenek információkat – előnyöket, hátrányokat, hasonlóságokat, különbségeket.
• Részletek kiemelése: szöveg és képrészleteket eltakarhat vagy kiemelhet, hogy a diákok figyelmét a legfontosabbra irányítsa.
• Kivágás, beillesztés: ez a számítógépeken megszokott funkció nagy bátorságot ad a diákoknak a táblai munkához. Nem kell félniük, hogy tönkreteszik az előre elkészített anyagot. Minden visszavonható, törölhető, egy másolatból beilleszthető.
• Nézőképek: Az előkészített prezentáció kicsinyített oldalképei megjeleníthetők a tábla szélén. Ezek segítségével könnyedén mozoghat a tananyagban, egy mozdulattal átrendezheti az oldalak sorrendjét, ábrákat, szöveget átemelhet egyik oldalból a másikba. Az oldalakat linkkel kapcsolhatja össze, hogy folyamatossá tegye a haladást.
• Objektumok forgatása: hozzájárul a geometriai ismeretek elsajátításához, a térlátás fejlesztéséhez.
• Nagyító: kisebb képek, részletek tanulmányozásában tölt be fontos szerepet.

Emeljük ki az interaktív tábla két gyakran használt funkcióját, és vegyük szemügyre előnyeit.„Fogd és vidd”Ez a funkció azt a műveletet könnyíti meg, amit valószínűleg korábban is gyakran alkalmazott. Szókártyákat írt, kivágta azokat, felerősített a táblára, majd új helyre ragasztotta őket, ahogy a munka menete megkívánta. Mindez az aktív táblán sokkal könnyebben megy. Csak megérinti ujjával a címkéket és arrébb húzza. A szemléltető anyagok nem sérülnek meg, nem kopnak el használat közben. Az objektumok mozgatásával több feladatot adhat:
Párosítás
Csoportképzés
Felsorolás
Szöveg beillesztése üresen hagyott mondatrészekbe
Ábrák feliratainak megfelelő helyre illesztése
Jól alkalmazhatja ezeket a feladatokat az összefoglalásokhoz, ismétlésekhez.

Megjegyzések hozzáfűzése, kiemelés
Munka közben felemelheti a tollat, megjegyzéseket fűzhet a táblán látható szöveghez, képhez. Bekeretezhet szavakat, aláhúzhat fogalmakat, nyilakat rajzolhat ábrákhoz, sorszámozhat. Mindezek beépülhetnek előre elkészített anyagába, vagy önálló fáljként is elmenthetők. Megjegyzéseit így később is felhasználhatja, kinyomtathatja.

A következő esettanulmány egy példát mutat arra, hogyan alkalmazható az interaktív tábla a napi gyakorlatban. Ez csak egyetlen lehetséges megoldás, ami mellett számtalan másik is létezik.

© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008