Az interaktív tábla alkalmazása kémia órán
Az aktívtábla hasznos eszköz az új ismeretek bemutatásához. Lehetővé teszi, hogy a tanár a szemléltető eszközök változatos formáját alkalmazza az órán egyetlen technikai berendezés segítségével. Az előzetesen megkomponált óravázlat és a biztos kézben tartott technikai megvalósítás jó ütemű haladást tesz lehetővé. A tananyag elsajátítása után a diákok aktívan gyakorolhatják az ismereteket. Egy nagyon egyszerű, kevés előkészületet igénylő példán bemutatjuk az aktívtábla alkalmazásának lehetőségét a kémiaórán.

Az óra célja a savas, semleges és lúgos kémhatású oldatok osztályozása, az indikátorpapír használatának gyakorlása, a PH-érték skála megismertetése. Az óra előtt a notbook szoftver segítségével színes négyzeteket rajzolunk, majd ezekből PH-érték skálát állítunk össze. Az alkalmazott színek megegyeznek a különböző oldatok hatására az indikátorpapíron megjelenő színekkel. A skála alatt helyezzünk el különböző folyadékok képeit (víz, ecet, tej, citromlé, cola stb.). A tanóra elején az így összeállított ábrát mutatjuk meg a diákoknak. A tanár az egyik folyadékot a megfelelő skálaértékhez húzza, és elmagyarázza, miét ott a helye. Ezt követően megkérdezi a diákokat, melyik folyadék hasonló tulajdonságú, azt hova helyeznék a skálán. Egy diák kimegy a táblához, és sorban a közösen meghatározott helyre húzza a folyadékokat. Elmentik a végeredményt, hogy később, a kísérlet végeztével összevethessék azt a gyakorlatban tapasztaltakkal.

A kísérlet előtt a tanár kivetíti a táblán az utasításokat, figyelmeztetéseket. Ezzel több előnyhöz jut. Az írott instrukciók a kísérlet alatt végig a diákok előtt maradnak, még sem kell megszakítani az óra menetét írással. A gépelt szöveg jobban is olvasható, mint a sietős tanári írás.

A kísérlet befejeztével a tanár visszatér az elmentett PH-skálához. A diákok megnézhetik, hogy korábbi javaslataik az oldatok elhelyezésére mennyire volt helyes. Megvitatják a szükséges változtatásokat. Az oldatok végső rendjét ábrázoló skálát újra elmentik, hogy kinyomtatva, vagy az iskola honlapján elhelyezve a diákok bármikor újra megtekinthessék.

Földrajzóra indítása interaktív táblával

Az interaktív tábla használata az óra elején a diákok érdeklődésének felkeltését, a témáról való közös gondolkodás megindítását szolgálja. A tanár ahelyett, hogy elmondaná, mi az óra témája, miről fognap aznap tanulni, felvillant néhány fotót a folyópartok, tengerpartok eróziós folyamatainak következményeiről. Használhatja a kiemelő, figyelemirányító eszközöket (bekarikázás, redőny, reflektor), hogy egy-egy részletre hívja fel a figyelmet. A képeket a gyerekek megjegyzéseivel látja el. Beszélgetést kezdeményez a képekről, megkérdezi, hogy a képek alapján vajon miről fog szólni az óra. Végül felírja, vagy a vágólapról beilleszti az órai foglalkozás előzetesen odamásolt címét: a vízpartok eróziója. Szövegkiemelővel kijelöli az erózió szót, és véleményeket gyűjt, mit jelenthet a szó. Házi feladatként adhatja, hogy a diákok nézzenek utána a kifejezés jelentésének az interneten, vagy az idegen szavak szótárában. Ezt követően indulhat az óra következő szakasza, a képeken látott és megbeszélt jelenség részletes bemutatása.
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008