Az interaktív tábla szerepéről
Esettanulmány a pécsi Perfekt szakközépiskolából. Az Interaktív Tábla felhasználásáról az oktatásban, a vásárlástól a betanításon át a mindennapos használatig.

Interaktív tábla használata


Az első interaktív táblát 2005-ben vásároltuk, majd a 2006-ban további táblák kerültek beszerzésre.

A táblák használatát 2007. év elején egy bemutatón ismerhették meg és próbálhatták ki az oktatók.

Az interaktív táblát az alábbi esetekben tudják használni az oktatás során:

  • A tanórák anyaga előre elkészíthető és többször felhasználható, módosítható
  • A tanórák anyaga folyamatosan fejleszthető, akár a tanítási folyamat alatt is
  • A tanórák ezáltal interaktívvá válhatnak
  • Az eszköz támogatja az IKT készségek elsajátítását
  • Az interaktív táblák a kor színvonalának megfelelő megjelenítést biztosítanak a tananyagnak, ami segít a figyelem felkeltésében, fenntartásában
  • Az interaktív táblák használatával jelentősen megnőhet a diákokra fordítható idő az órán
  • A táblaképek elmenthetők, a hallgatóság számára sokszorosíthatók. A tanulók nyugodtan koncentrálhatnak a tanár mondanivalójára, csak a szóbeli kiegészítéseket kell jegyzetelniük, hiszen a táblára írtakat megkaphatják elektronikus formában is.
  • Az adott tananyag magyarázatakor megjeleníthetjük a korábbi táblaképeket, így akár folyamatában is láthatjuk egy-egy bonyolultabb tétel bizonyítását is.
  • A konferenciaprogramok (pl. netmeeting) kezelése is egyszerűsödik, hiszen az eszköz segítségével egyszerűen rajzolhatunk, jegyzetelhetünk a résztvevők közös táblájára, és persze ők is rajzolhatnak a mienkre.
  • Az interaktív táblákhoz fejlesztett szoftverek számos olyan kiegészítést tartalmaznak, amelyek ötvözik a hagyományos oktatásban használt táblák előnyeit. (Négyzetrácsos, vonalas, kottás, vaktérképes háttér egyetlen táblán; szerkesztési lehetőségek, egyéni méretezés).

 
 


A tábla használatának lépései:

Kalibrálás:

A projektor és a tábla összehangolására van először szükség. Ezt a folyamatot nevezzük kalibrálásnak. A táblákat az iskolában fixen rögzítetten a falra szerelten helyeztük el. A projektor is rögzített, így a kalibrálást egyszer kell végrehajtani. A táblára vetített pozicionáló pontokat kell a számítógép számára értelmezhető bemeneti adatként megérinteni a speciális tollal.

Mentés:

A táblán lévő adatok, vagy csak egy részük elmenthető a háttértárolóra. Például egy már megoldott pénzügyi számítási feladatot csak egyszer kell a táblán levezetni, mentés után a következő órán, már felhasználható.

Eszköztár használata:

Ha a számítógép vezérlését szeretnénk a tábláról, mint bemeneti perifériáról megoldani, akkor általában ezt a tábla szélén lévő, vagy egy lebegő eszköztár segítségével és/vagy a tollak használatával tehetjük meg.
A lehetőségek tárháza ezzel kibővül, hiszen minden, amit a számítógéppel meg lehet oldani az a tábláról is megoldható lesz. Így kezelhetőek lesznek a tábláról a digitális formában lévő adatok, szoftverek, kivetíthetőek lesznek az animációk, videók, fotóalbumok. Böngészhetővé válnak a táblán az internetes tartalmak. Kivetíthetőek a már megszokott jól használható multimédiás CD-k.
Az oktatás hatékonyságát növeli, hogy a kivetített dokumentumokon lehetőség nyílik pl: kiemelésre, kiegészítésre.
A munkánk során részben az irodai ügyvitel órákon tudjuk nagyon jól használni. A papíralapon tanulóknak kiadott nyomtatványok kitöltésekor az oktató a táblán is demonstrálni tudja a helyes megoldást, és nem kézzel kell felrajzolni azt, a tanuló az eredeti formátumot látja. Ezzel jelentős időmegtakarítás érhető el, mely más téma elsajátítására fordítható.
Egyéb szaktantárgyak oktatásában is (pl. anatómia, számvitel, kórtan, klinikumok, vámkezelés gyakorlata, ápolástan stb.)
A tábla funkciót az eszköz sor segítségével aktiválhatjuk. Ekkor nyílik lehetőségünk írásra.
A szemléltetés hatékonyságát növeli, hogy lehetőség van különböző színek használatára az íráskor. Ikon segítségével a zöld, kék, piros és fekete gyorsan elérhető, de lehetőség szerint egyéb színek is használhatóak (programból).
Szintén az eszköz soron tudok váltani a tábla toll használat és a számítógép használat között.

 
 

Folyamat rögzítése megszokott formátumokban:

A tábláknál lehetőség van munkánk egyes fázisainak rögzítésére. Ezáltal biztosított a folyamat bemutathatósága. Ez a tábla egyik nagy előnye. Az órán, a táblán végzett tevékenység rögzítésével, az iskolai weboldalra kitéve azt a diákok számára nyomon követhetőek lesznek az órai folyamatok. Ez rendkívül nagy előnye a tábla használatának.
Esetleg a hiányzó diákoknak is segítséget ad a tananyag pótlásához. A táblák szoftverei a mentés során különböző állományformátumokat használnak, például prezentációs vagy HTML formátumot.
Ezek után kezdhették el használni a kollégák a tábláinkat.
Az általános tapasztalat szerint kezdetben csak néhányan mertek próbálkozni, viszont aki egyszer használta, az utána már nem akart hallani a hagyományos táblahasználatról.
Ma már elmondható, hogy szinte kivétel nélkül mindenki alkalmazza a tanóráin ezt a hatékony oktatástechnikai eszközt.
Terveink között szerepel, hogy minden oktatótermünket felszereljük interaktív táblával, mely első lépéseként már a hordozható számítógépek és projektorok beszerzésre kerültek.
Véleményem szerint az elektronikus tananyagok használatának elterjedésével az interaktív tábla használata még inkább előtérbe fog kerülni.

Pécs, 2008. január 16.

Szücs Mónika
Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola
Pécsi Tagintézmény
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008