Ceruza, füzet, számítógép, asztal, szék
Az SNI – sajátos nevelési igényű - gyermekek ma már egyre többen, együtt tanulnak a nem sajátos igényű többséggel. Kik is?

 • iránytévesztők térben nehezen tájékozódók,
 • a tér-sík transzformációra nehezebben képesek.
 • a színek, formák egyeztetése gyakran okoz gondot.
 • tevékenység gondolati megtervezésére alig képesek.
 • reakcióidejük mérhetően hosszabb, mint ép társaiké.
 • a megtanuláshoz nagyon sok analóg feladatra van szükségük.
 • gondolkodásuk merev, tapadnak az előző feladathoz, a begyakorolt sémákhoz.
 • az olvasás technikai nehézségei miatt az értő olvasás lassú, gyakran akadályozza feladatmegoldást.
 • figyelemkoncentrációra csak nagyon rövid ideig képesek, figyelmük könnyen elterelhető.
 • gyakran csak az erős ingerek keltik fel figyelmüket.
 • kommunikációs zavar akadályozza a képességek felismerését, a teljesítményt.
 • a szabálytudatuk nehezen alakul ki.
 • rövid és hosszú távú emlékezetük fejletlen.
 • finom motorikájuk kialakulatlan.
 • szem-kéz koordinációs problémák jelentkezhetnek.
 • különböző fokú hallási, látási, mozgási hiátussal küzdők

A lista bármeddig folytatható. Bármely elemét vizsgálva tudható, a tanuláshoz nyújtott „extra” segítség jó eszköze lehet a számítógép, az iskolai IKT környezet.
Egy kis szubjektív kitérő
Hét évvel ezelőtt sikerült egy, akkor izmosnak tűnő pályázat kapcsán pénzhez jutni - akkortájt főállású fejlesztőpedagógus voltam, ott hol most is tanítok. Már akkor eljegyeztem magam a géppel és lenyűgözött a Manó sorozat, így aztán akkori igazgatóm legnagyobb megdöbbenésére a fejlesztő terem felszerelése és eszközeire nyert pénzből gépet s miegyebet vásároltam. A részképességek fejlesztéséhez egyre több oktató-fejlesztő szoftver készült és készül, amelyek használata mára természetessé vált. Néhány éve már hogy sikerült visszavedlenem igazi gyógypedagógussá - és kaptam másik termet és enyhén értelmi fogyatékos tanulók osztályát. Akiket most tanítok, döntően nagyon szegény családokból érkeztek. Nincs otthon gép, mert minek is lenne, ha villany se mindig. Így aztán alapos fejcsóválást okoztam, mikor ragaszkodtam hozzá, hogy legyen bent gép. Mindig. Mint ahogy pad, ceruza és füzet. Kiválóan bevált. Vannak okos szoftvereink az írás-olvasás-számolás elsajátításához. Hónapról – hónapra gyarapodó képgyűjtemény a természetismeret, honismeret területéhez. Köztük rengeteg saját, mi a megélt élményeket helyezi összefüggésekbe. Hang gyűjtemény a kedvenc számokkal, az első saját összeolvasott mondattal, közös dalolással egy-egy piros betűs ünnepen. Rövid videók az iskolai Ki Mit Tud-ról vagy a közösen ült születésnapról. Néhány diából összeállított bemutatók, sok –sok tananyag egységről. S van 12-14 SNI tanuló, ki mind úgy kezeli a gépet, mint otthon a tanító néni a tévét vagy a mikrohullámú sütőt. Még a legidősebb is csak negyedik osztályos.

Nem nehéz észrevenni, a digitális írástudatlanság éppen annyit tesz ma a munkaerő piacon, mint a klasszikus analfabétizmus. Az IKT nem luxus, nem csodaszer. Eszköz. Eszköz, mi nélkül nem boldogulhat senki sem. A legtöbb intézményben évekig az informatika tantermek felszerelése volt a meghatározó. Fontos, jó irány – volt. Ma már kevés. A számítógép beköltözött az életünkbe, s nem megtanulandó tantárgy a felső tagozaton. Remek eszköz, a diák – tanár számára. Ott a helye minden tanteremben. Kiváló a differenciált oktatáshoz – akár az osztályban, fejhallgató segítségével. Gyakorlási terep a lemaradónak és tehetségfejlesztés az előreszaladónak. Egyénre, csoportra szabható feladatok a diákoknak. Tudjuk, hogy az elsajátítás folyamatában nem vagyunk egyformák. Nem mindegy, hogy az információk befogadásakor ki melyik érzékszervi modalitást részesíti előnyben. Az auditív típusú tanulás, a frontálisan tanulók kedvence, hiszen ők elsősorban hallás útján tájékozódnak. A vizuális tanulást kedvelők az ábrákat, tablókat, kivetített vázlatokat értékesítik a tanuláskor. Az aktív tábla segítségével mindkét tanulási típusú gyermekcsoportot a saját útján erősíthetjük meg.
Az eszköz megszületett a tanítás minőségi fejlesztéséhez. Most már rajtunk áll, használjuk vagy sem…


Benedekné Fekete Hajnalka
Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szak
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008