Foglalkozásvázlat
Készült a Jövő Iskolája pedagógusainak közreműködésével.
www.millenaris.hu/jovoiskolaja


I. Az óra adatai:

A projekt címe: Interaktív tábla használata az oktatási folyamat során ( 3x45 perc)
A foglalkozások címei:
  1. Az interaktív tábla megismerése
  2. Feladat végrehajtás a táblán
  3. Egyéni ötletek keresése és megvalósításának lehetősége
Szerző: Barát Tamás

Ajánlott korosztály/létszám:– max. 12 fő
Ajánlott időkeret:3x45 perc
A foglalkozás közvetlen célja:Az interaktív tábla megismerése, önálló használatának elsajátítása.
A foglalkozás tartalma:1. Az interaktív tábla megismerése
2. Feladat-végrehajtás a táblán
3. Egyéni ötletek keresése és megvalósításának lehetősége
A kompetenciafejlesztés fókuszai:Személyes: kreativitás fejlesztése
Kognitív: ismeretszerző képesség
Szociális: értékek képviselete, véleményalkotás
Kapcsolódási pontok:Minden tantárgyhoz, prezentációhoz kapcsolható. Az írástanítástól kezdve a felnőttoktatás összes területén alkalmazva.
Szükséges előzetes ismeretek:Felhasználói szintű számítógépes alapismeretek.

II. Módszertani javaslatok:

Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:
A három foglalkozás egymás utáni megtartása a célszerű.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):
A csoportalkotás lehetőleg azonos szakterület, szak szerint, vagy azonos megvalósítani kívánt ötlet alapján történjen.

Differenciálással kapcsolatos javaslatok tanárigénnyel:

Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:

Tér, teremelrendezés, teremigény:

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:
  • interaktív tábla
  • projektor
  • 4 laptop
  • internetkapcsolat

A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:
Előzetes ismeretszerzés: www.interaktivtabla.lap.hu
A képzés során: internet segítségével, SDT digitális tudásbázis

Foglalkozásvázlat

1. Az interaktív tábla megismerése

Tevékenység időmegjelölésselA tevékenység céljaFejlesztendő készségekMunkaformák és módszerekEszközök, anyagok
Bemutatkozó játék 10perc    
Névkígyóegyüttműködés előkészítéseszabályköve-tésdráma 
Keresztnév+1 mondat a táblával kapcsolatosan (ami eszembe jut, amire szeretném használni, amiért eljöttem stb.)gátlások feloldásakreativitás  
     
Az interaktív tábla működéséhez szükséges eszközök összekötése a táblával     
5perc    
     
     
Az interaktív tábla használatának bemutatása  beszédké-   
15 perc pességbemutatás 
Rajzkészítés  produktív képesség  
Saját összegyűjtött tartalmak használata    
(kép, animáció, videó)     
Prezentáció bemutatása és az interaktív tábla    
Programok használata a tábla segítségével    
(pl.:Movie Maker, Photoshop, Flash)figyelemfelkeltés motiváció   
internethasználat táblával – digitális segédletek (SDT, puzzlemaker stb.)     
   dráma 
Egy közös rajz készítése a tábla rajzoló szoftverével nem nyelvi kommuniká-ciós képességek  
10 perc    

2. Feladat-végrehajtás a táblán

Tevékenység időmegjelölésselA tevékenység céljaFejlesztendő készségekMunkaformák és módszerekEszközök, anyagok
Milyen órán mire lehet használni a táblát?    
15 perc    
     
ötletbörze    
  csoportke-zelő képesség A hír fogalma fontos jellemzői szöveg
Minden ötlet felkerül a táblára. önreflexióra való képességcsoportmunka 
    kutatás 
csoportalakítás: 3X4 fő    
A csoportok összetétele a résztvevőktől függően az alábbiak szerint alakulhat:    
    Green-box
a)szakok szerint    
b)szakterület szerint    
c)ötletek hasonlósága szerint    
     
A csoportok feladata egy óravázlat készítése, melyben szerepet kap a tábla.    
     
Gyűjtőmunka internet segítségével.   DVD-író
30 percönmaguk és mások értékelése   

3. Egyéni ötletek megvalósításának lehetősége

Tevékenység időmegjelölésselA tevékenység céljaFejlesztendő készségekMunkaformák és módszerekEszközök, anyagok
   megbeszélés 
     
     
   dráma 
Mi is az a hír?    
     
Ahhoz hogy híreket tudjunk készíteni meg kell tudnunk mi is az.    
     
Adott szöveg feldolgozása, kooperatív technika segítségével. A szöveg felosztása után mindenki elolvassa a saját szövegét melyet elmond a társainak.    
     
A csoportok feladata egy hír készítése melyet a stúdióban csoportonként egy vagy két ember felolvas.    
     
     
értékelés     
     
Think.com    
szavazás:    
legviccesebb    
leghitelesebb    
     
     
     
záró kör    
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008