Képernyők óravázlat
Készült a Jövő Iskolája pedagógusainak közreműködésével.
www.millenaris.hu/jovoiskolaja


I. Az óra adatai:

A foglalkozás címe: Képernyők
Szerző: Nagy László

Ajánlott korosztály/létszám14–18 év, 18-24 fő
Ajánlott időkeret90 perc
A foglalkozás közvetlen céljaInformációk gyűjtése a világháló segítségével, ezek rendezése, előadása.
A foglalkozás tartalmaA CRT és az LCD működésének megismerése.
A kompetenciafejlesztés fókuszaiSzemélyes: önkifejezési készség, kreativitás
Kognitív: beszédképességek, beszédértés képessége, alkotóképesség, rendszerező képesség
Szociális: együttműködési képesség
Kapcsolódási pontokNAT-hoz: Ember és Természet, Művészetek
Tantárgyakhoz: fizika, kémia, rajz
Installációhoz: A televízió története
Szükséges előzetes ismeretek:Alapfokú számítástechnikai, fizikai, kémiai ismeretek és rajzkészség.

II. Módszertani javaslatok:

Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):

Differenciálással kapcsolatos javaslatok tanárigénnyel:

Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:

Tér, teremelrendezés, teremigény:

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:
Számítógépek internet kapcsolattal. Rajztáblák, papírok, írószerszámok, interaktív tábla.

A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:

Tevékenység időmegjelölésselA tevékenység céljaFejlesztendő készségekMunkaformák és módszerekEszközök, anyagok
Ismerkedés, csoportok szervezése 5’    
Anyaggyűjtés, kiselőadás,
szerkesztése. 40’
csoport
A CRT működése
csoport
Az LCD működése
csoport
Az additív és a szubsztraktív színkeverés
Ismeretanyag előadásba rendezése, ha szükséges segítő vázlattal.rendszerező képesség
alkotóképesség
ismeretszerző képesség összefüggés-kezelő képesség
kreativitás
együttműködési képesség
csoportmunka („kooperatív tanulás”)
felfedezés
kutatás
Számítógépek internet kapcsolattal. Rajztáblák, papírok, írószerszámok, interaktív tábla.
Elhangzanak az előadások. 4x8’ = 32’Információk átadása, illetve megértése, feldolgozása.megértés
befogadás


az egész csoport (osztály) együtt („frontális osztálymunka”)
kiselőadás
Számítógépek Celestia szoftverrel, internet-kapcsolattal. Rajztáblák, papírok, írószerszámok, interaktív tábla.
Az elhangzottak összefoglalása, közös értékelése. Az Oracle oktatási programjának ismertetése. 13’véleményformálás
összegzés
analízis
szintézis
összefüggések
feltárása
általánosítás
konkretizálás
rendezés
az egész csoport (osztály) együtt („frontális osztálymunka”)
magyarázat
megbeszélés
bemutatás
vita
 
© Copyright Nemzeti Tankönyvkiadó - Perfekt Zrt. 2008